Alena Ponomareva'11 at Krasnaya Polyana
Alena Ponomareva’11 at Krasnaya Polyana
Alena Ponomareva'11 with fans
Alena Ponomareva’11 with fans
David Tuntiya'10 and Anna Borteneva'12 at Krasnaya Polyana
David Tuntiya’10 and Anna Borteneva’12 at Krasnaya Polyana
Diana Shcherban'13 with fans
Diana Shcherban’13 with fans
Kristina Savchuk'13 at the hockey game
Kristina Savchuk’13 at the hockey game
Kristina Savchuk'13 with the autograph of Yuliya Lipnitskaya
Kristina Savchuk’13 with the autograph of Yuliya Lipnitskaya